Sakari Rokkanen (75) – Suunnanmuutos Suomelle

Hei, olen Sakari, Suomen taloudesta ja tulevaisuudesta huolissaan oleva ekonomisti, kokenut kaupunginvaltuutettu Vantaalta ja kokoomuksen eduskuntavaaliehdokas Uudeltamaalta.

Tarvitseeko Suomi sinustakin suunnanmuutoksen? Jos vastasit kyllä, olet oikeassa paikassa! Näillä sivuilla voit lukea lisää minusta ja ajatuksistani.

Tarvitsemme suunnanmuutoksen Suomelle – päätöksiä ja uudistuksia kestävän talouden ja tulevaisuuden puolesta

Venäjän hyökkäys Ukrainaan, hintojen nousu ja energian kallistuminen. Uudet haasteet ovat tulleet vanhojen rinnalle. Heikko talouskehitys ei riitä ikääntyvän Suomen tarpeisiin, valtio velkaantuu hallitsemattomasti, ilmastonmuutos etenee ja moni nuori on vaarassa syrjäytyä koronan jäljiltä.

Vaikeat ajat vaativat vastuunkantoa. Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan kovan ytimen – tasa-arvoisen koulutuksen, tärkeimpien hyvinvointipalveluiden ja turvaverkkojen sekä vapauden ja turvallisuuden – turvaaminen edellyttää menojen asettamista tärkeysjärjestykseen ja kestävää kasvua vauhdittavia uudistuksia.

Uudistukset, joilla muutetaan Suomen suunta

Talous kasvuun uudistuksilla

Suomen talouskasvu on jäänyt muiden Pohjoismaiden vauhdista. Työikäinen väestömme vähenee ja tuottavuuskehitys on heikkoa.

Tarvitsemme lisää tekijöitä ja nykyistä useamman suomalaisen töihin. Työperäinen maahanmuutto on tuplattava. Sosiaaliturva on uudistettava työntekoon kannustavammaksi ja velvoittavammaksi. Reilu paikallinen sopiminen on mahdollistettava kaikilla työpaikoilla.

Tuottavuuden kasvua tukee koulutus- ja tutkimuspanostusten ohella toimiva markkinatalous. Yritysten toimintaympäristö on pidettävä vakaana ja verotus kilpailukykyisenä. Kilpailua edistetään purkamalla monopoleja ja sääntelyä.

Stoppi Suomen velkaantumiselle

Julkista taloutta on vakautettava leikkauksilla sekä talous- ja työllisyyskehitystä vahvistavilla uudistuksilla. Vahva julkinen talous on parasta varautumista kriiseihin.

Leikkaukset tulee suunnata niin, etteivät ne heikennä talouskasvun edellytyksiä. Koulutus ja tutkimus on rajattava sopeutuksen ulkopuolelle. Esimerkiksi ansiosidonnaisen lyhentäminen ja tehottomien yritys- ja maataloustukien leikkaaminen tukee kasvua.

Julkisen sektorin tuottavuutta on nostettava hyödyntämällä digitaalisia ratkaisuja sekä yritysten osaamista.

Kevennetään työn ja säästämisen verotusta

Epävarmemmaksi muuttuvassa maailmassa on parannettava suomalaisten edellytyksiä varautua taloudellisesti. Inflaation hidastuttua on kevennettävä työn verotusta. Tämä on mahdollista toteuttaa ilman lisävelkaa siirtämällä verotuksen painopistettä ja priorisoimalla menoja.

Kannustimet säästämiseen ja sijoittamiseen paranevat, jos pienet pääomatulot ovat verottomia. Piensijoittajien vakaa toimintaympäristö on turvattava. Moni investointi jää tekemättä ja koti rakentumatta ilman suomalaisten piensijoittajien panosta.

Vihreä siirtymä on välttämätön ilmaston, talouden sekä turvallisuuden kannalta

Energiakriisi on iskenyt kovimmin maihin, jotka ovat olleet riippuvaisimpia Venäjän fossiilienergiasta. Vihreän siirtymän edistäminen on ilmaston lisäksi tärkeää sekä turvallisuuden että talouden kannalta. Puhdas ja edullinen energia on Suomelle kilpailuvaltti, kunhan huolehdimme mm. tuuli- ja pienydinvoimaloiden sujuvasta luvituksesta.

Ilmastonmuutoksen torjunta on välttämätöntä. Keinojen pitää olla vaikuttavia ja kustannustehokkaita. Päästöjen hinnoittelu on tehokkaampi keino kuin pistemäinen sääntely tai tehottomat tuet. Kestävän kasvun tavoittelu ei ole ristiriidassa päästöjen vähentämisen ja luonnon monimuotoisuuden turvaamisen kanssa.

Ota yhteyttä!

Haluatko mukaan kampanjaan tai haluatko kysyä minulta jotain tarkemmin?

040 7625340 (myös whatsapp!)
sakari.rokkanen@vantaa.fi

Kampanjapäällikkö Janne Koivunen janne.t.koivunen@gmail.com

Kampanjan tukeminen

Halutessasi voit edistää Suomen suunnanmuutosta tukemalla kampanjaani. Tukea tarvitaan niin esitteiden painatukseen kuin erilaisten mainoston ostamiseen. Pienikin apu on arvokas!

Voit tukea kampanjaani helposti käyttämällä oheista MobilePay linkkiä tai lyhytnumeroa.

Vaihtoehtoisesti voit lahjoittaa tukea myös suoraan tukiyhdistykseni tilille: FI35 7997 7997 7641 59

Eduskuntavaaleissa alle 1500 euron lahjoituksissa lahjoittajan nimeä ei ilmoiteta julkisesti.

Seuraa somessa